top of page
Psykiskt betingad frånvaro
UHI
för Verksamheten

Unibility Health Index (UHI) är en metod som har utvecklats tillsammans erfarna terapeuter, psykologer och psykoterapeuter. Den har hjälpt flera

verksamheter att förbättra den psykosociala arbetsmiljön, minska 

sjukfrånvaron och förbättra personalekonomin.

 

Genom att kvartalsvis genomföra individuella hälsomätningar, skapas ett UHI-värde som ger en uppdaterad bild av verksamhetens psykosociala arbetsmiljö och hur den utvecklas.

 

För medarbetarna innebär det ökad livskvalitet och arbetsglädje.​

Processen

01

testet

Ett mejl med personliga inloggningsuppgifter och länk till testet skickas ut

02

Resultatet

Resultatet av testerna bearbetas digitalt och summeras 

03

Värdet

UHI-värdet analyseras och presenteras i en rapport

Underlaget ger en mängd möjligheter att segmentera och analysera ifrån flera perspektiv. Exempelvis enskilda delar av verksamheten, ålder, kön, specifika frågor osv. Det är dock viktigt att komma ihåg att vi aldrig tillåter segmentering på en nivå som riskerar att avslöja en eller fleras identiteter.

Strikt sekretess

Chef eller arbetsgivare har aldrig möjlighet att se enskilda medarbetares resultat!

Varför Unibility Health Index?

Under de senaste åren har behovet av professionella insatser mot psykosocialt relaterad sjukfrånvaro ökat lavinartat. Vi har sett många exempel på arbetsgivare som försökt åtgärda problemen utan att lyckas, de man dels saknat sakkunnigt stöd från erfarna terapeuter, läkare och psykologer, dels inte lyckats kartlägga och åtgärda bakomliggande orsaker till ohälsa och sjukfrånvaro.

Tillsammans med medarbetarna arbetar ni för en god arbetsmiljö och en positiv och långsiktigt hållbar utveckling.

people-discussion-5069845_1920-1024x683_
bottom of page