top of page

Om Unibility

Unibility verkar med ambitionen att göra riktig skillnad!
 
Med utgångspunkt från FN:s handlingsplan:
"Att förändra vår värld: Agenda 2030 för en hållbar utveckling"
Globalt mål 3, delmål 4, indikator 3.4.2, har vi funnit vårt kall: 
Att minska andelen personer som rapporterar sig ha allvarliga
psykiska besvär eller nedsatt mentalt välbefinnande.
Unibilitys mål är att minska den psykiska ohälsan och förbättra den psykosociala arbetsmiljön. Med inriktning på prevention och proaktiva insatser stödjer vi individer och organisationer att upprätthålla en sund och långsiktigt hållbar psykosocial arbetsmiljö.

Unibility är resultatet av företaget HumAbilitys utvecklingsarbete. I samverkan med terapeuter, psykologer och psykiatriker har de tagit fram en metod för att hjälpa företag och verksamheter att förbättra den psykosociala arbetsmiljön och minska den psykiska ohälsan bland sina medarbetare.

 

Under de pilotprojekt som utförts, har vi snabbt kunna se positiva effekter både i organisationer och medarbetare. Flera individer har man kunnat hindra och vända från en kraftigt negativ trend.

bottom of page