top of page

Agenda 2030

Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Agenda 2030:s mål och delmål är integrerade och odelbara och omfattar tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga (ESG). 

(Källa: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/17-globala-mal-for-hallbar-utveckling/)

 

 

 

 Illustration: FN

Dessa 17 mål är indelade i 169 delmål, för vilka de finns ett antal indikatorer, mått att utgå ifrån. Delmålen konkretiseras och delas in i nationella mål, vilka i sin tur blir en hänvisning för företag, offentliga verksamheter och civilsamhället. Det innebär viss frihet att identifiera och ”översätta” de hållbarhetsmål som är relevanta för varje verksamhet.  Beträffande arbetsmiljö görs en egen ”lokal tolkning” över vad som anses vara de mest relevanta delmålen. 

Agenda 2030 17 globala hållbarhetsmål
Agenda 2030 mål tre god hälsa och välbefinnande
mål 3

Säkerställa hälsosamma liv

och främja välbefinnande

för alla i alla åldrar

Delmål 3.4

Minska antalet dödsfall till följd

av icke smittsamma sjukdomar

och främja mental hälsa

Agenda 2030 delmål 3.4 främja mental hälsa
bottom of page