top of page

Unibility
United Ability

Hållbar
Psykosocial
ARBETSMILJÖ

Prevention! inte reaktion

Metod Utvecklad tillsammans med

terapeuter, psykologer och psykiatriker.

förbättrar psykosocial
arbetsmiljö

Förebygger psykisk ohälsa

Färre sjuk-skrivningar

Förbättrad
Personalekonomi

Ett index för hållbarhets-rapporten

Strikt
sekretess

Ett index för verksamheten

hand-2722108_1920_edited.jpg
UHI
Unibility Health index 
Värderar verksamhetens psykosociala hälsa
Ett värde att använda i hållbarhetsrapporteringen
Följ verksamhetens psykosociala hälsas utveckling

Det finns ett tydligt samband mellan förbättrat UHI, 

lägre sjukfrånvaro och förbättrad personalekonomi.

Ett index för medarbetarna

pexels-min-an-853168-1024x675_edited.jpg
hållbar framtid
UHI
Unibility Health index 
Identifierar personer i risk och förebygger
psykisk ohälsa
Ger medarbetarna möjlighet att bevaka och påverka sin mentala hälsas utveckling
Fångar upp och stöttar personer med akuta behov

Tillsammans med erfarna läkare, psykologer och terapeuter har vi tagit fram en metod för att tidigt identifiera och behandla medarbetare i behov av stöd.

räkna
Dessa schabloner har tagits fram på Stockholms universitet på institutionen för företagsekonomi.

 

 Exempel anställda: 1 000 st

 Genomsnittlig korttidssjukfrånvaron Sverige: 3,5%

 Exempel snittlön: 35 000 kr

 En korttidssjukdag = 35 000 kr x 10% = 3500 kr

 

 Kostnad korttidsjukfrånvaro:

 3500 kr x 7 dagar x 1000 anställda = 24,5 milj  kr

 3500 kr x 10 dagar x 1000 anställda = 35 milj kr!

  • Förbättrad personalekonomi

  • Data för analys och statistik

  • Minskad personalomsättning

  • Bli en mer attraktiv arbetsgivare

  • Minska antalet sjukskrivningar

bottom of page